Aankopen

In de afgelopen jaren kon het Rijke Weide Vogelfonds op enkele prachtige locaties grond veiligstellen en beter inrichten voor de vogels. Het fonds richt zich daarbij primair op bestaande weidevogel-kerngebieden.

Idzega

De meest recente aanwinst (2023) zijn ruim 33 hectaren bij het dorpje Sandfirden in Zuidwest-Friesland. Boeren en andere betrokkenen hebben hier een weidevogelgebied van formaat gecreëerd. Het fonds kocht de grond van de lokale kerk en van een boer die met pensioen ging. De boer heeft zich jarenlang met hart en ziel ingezet voor de vogels; het Rijke Weide Vogelfonds zet zijn goede werk nu voort en zorgt dat de grond behouden blijft voor de weidevogels.

In 2019 kocht het fonds elders in Zuidwest Friesland ook al 27 hectaren, in de Grutte Polder bij het dorpje Gaastmeer. Die percelen zijn inmiddels optimaal ingericht voor de vogels.
DAT WIL IK ZIEN!

 

 

Onnerpolder

De eerste aankoop van het Rijke Weide Vogelfonds vond plaats in december 2017: 20 hectaren in de Groningse Onnerpolder. Samen met het Groninger Landschap hebben de plaatselijke boeren hier gezorgd voor een prachtig weidevogelgebied. De provincie had nog een laatste stuk van de polder in eigendom en wilde deze grond verkopen. Het Rijke Weide Vogelfonds stelde de percelen veilig en richtte ze nóg beter in voor de vogels.
HOE DAN?