Aankopen

In de afgelopen jaren kon het Rijke Weide Vogelfonds op enkele prachtige locaties grond veiligstellen voor de vogels. Het fonds richt zich daarbij primair op bestaande weidevogel-kerngebieden.

Onnerpolder

De eerste aankoop van het Rijke Weide Vogelfonds vond plaats in december 2017: 20 hectaren in de Groningse Onnerpolder. Samen met het Groninger Landschap hebben de plaatselijke boeren hier gezorgd voor een prachtig weidevogelgebied. De provincie had nog een laatste stuk van de polder in eigendom en wilde deze grond verkopen. Het Rijke Weide Vogelfonds heeft de percelen veiliggesteld voor de weidevogels.

 

 

Idzega

De meest recente aanwinst (maart 2019) zijn 27 hectaren in de Grutte Polder bij het dorpje Gaastmeer, Zuidwest-Friesland. Lokale boeren en andere betrokkenen hebben in deze regio een weidevogelgebied van formaat gecreëerd: Skriezekrite Idzegea (Gruttokring Idzega). De boeren die de grond aan het fonds verkochten, hebben zich jarenlang met hart en ziel ingezet voor de vogels. Dankzij het Rijke Weide Vogelfonds wordt hun goede werk nu voortgezet.