Idzega

In het voorjaar van 2019 kon het Rijke Weide Vogelfonds grond verwerven op één van de mooiste plekjes van het prachtige Friese weidevogelgebied Skriezekrite Idzegea. Dankzij een kleine ruilverkaveling konden 27 aaneengesloten hectaren worden veiliggesteld voor de vogels. De grond bevindt zich in de Grutte Polder, om precies te zijn de Lange Hoek / Fiskersbuorren.

Dankzij de jarenlange inspanningen van het Collectief Súdwestkust en de boeren die de grond verkochten, wás dit al een prachtige plek voor de weidevogels. Een weids landschap, zo ver als het oog reikt, met malse weilanden waarin de vogels hun kuikens kunnen grootbrengen. 

Met steun van de provincie Fryslân en een grote particuliere gift kon het Rijke Weide Vogelfonds de inrichting van de verworven percelen nog verder verbeteren. Letterlijk kilometers slootkanten werden verflauwd, waardoor lange drassige gebieden ontstonden. Door het juiste beheer (en waar nodig inzaaien) zorgen we voor kruidenrijk gras waar insecten op af komen; voedsel voor de kuikens. Weer andere maatregelen waarborgen de rust in het gebied. Wat wil een weidevogel nog meer? 

Informatie over de broedresultaten vindt u in ons jaarverslag.

Digitale rondleiding

Voor vogelliefhebbers is Idzega een echte aanrader. Kunt u niet zelf gaan kijken? In het filmpje hieronder neemt natuurvlogger Youri Jongkoen u mee op een digitale rondleiding. De beelden werden gemaakt in het broedseizoen van 2021.

Kavelruil

De provincie Fryslân maakte in 2020 een filmpje over de kavelruil en de betekenis van de inrichtingsmaatregelen voor het gebied.