Idzega

Het Rijke Weide Vogelfonds verwierf grond in twee deelgebieden van het prachtige Friese weidevogelgebied Skriezekrite Idzegea. Het begon in 2019 met 27 hectaren in de Grutte Polder, en in 2023 volgden nog eens 33 hectaren in Sandfirden.

Dankzij de jarenlange inspanningen van het Collectief Súdwestkust en de boeren in het gebied behoren grote delen van Idzega tot de beste weidevogelgebieden van ons land. Een weids landschap, zo ver als het oog reikt, met kruidenrijke weilanden waarin de vogels hun kuikens kunnen grootbrengen. 

In 2019 kocht het fonds 27 hectaren in de Grutte Polder, om precies te zijn de Lange Hoek / Fiskersbuorren. Een boer die met pensioen ging en zijn land verkocht, vormde de aanleiding voor een ruilverkaving waarbij ook andere boeren betrokken waren. Zo ontstond een groot, aaneengesloten stuk land dat in bezit kwam van het Rijke Weide Vogelfonds. Met steun van de provincie Fryslân en een grote particuliere gift kon het Rijke Weide Vogelfonds de inrichting van de percelen nog verder verbeteren. Letterlijk kilometers slootkanten werden verflauwd, waardoor lange drassige gebieden ontstonden. Door het juiste beheer zorgen we voor kruidenrijk gras waar insecten op af komen; voedsel voor de kuikens. Weer andere maatregelen waarborgen de rust in het gebied. Wat wil een weidevogel nog meer? 

In 2023 zette het fonds een volgende stap met 33 hectaren in Sandfirden. Dit gebied is een pareltje in het toch al zo mooie Idzega. Wie in het voorjaar voorbij het kerkje van Sandfirden rijdt, waant zich ver terug in de vorige eeuw. Grutto, kievit, tureluur en veldleeuwerik laten hun baltsroep horen, insecten zoemen boven de kruidenrijke graslanden. Ook hier ging twee ‘weidevogelboeren’ met pensioen, en ook de lokale kerk was bereid haar percelen aan het fonds te verkopen. Samen met de andere grondeigenaren in het gebied zorgt het Rijke Weide Vogelfonds nu dat het leefgebied van de weidevogels optimaal behouden blijft. 

Vogelbescherming Nederland wijdde in haar magazine Vogels een artikel aan dit mooie resultaat.

Informatie over de broedresultaten vindt u in ons jaarverslag

Digitale rondleiding

Voor vogelliefhebbers is Idzega een echte aanrader. Kunt u niet zelf gaan kijken? In de filmpjes hieronder neemt natuurvlogger Youri Jongkoen u mee op een digitale rondleiding.

In het prille voorjaar van 2024 gingen we langs bij Durk Breeuwsma, de nieuwe pachter op Sandfirden. Hij vertelt over zijn bedrijf en laat zien hoe hij zijn land inricht voor de weidevogels. Laat de grutto’s nu maar komen!

In 2023 waren de percelen op Sandfirden nét aangekocht. Wat waren toen de plannen voor het gebied?

In 2023 kwam Youri ook weer in de Lange Hoek. Gaat het nu nóg beter met de vogels dan een paar jaar geleden?

Hoe de Lange Hoek er in 2021 bij lag, ziet u hieronder. De verbetering van de inrichting was toen net afgerond.

Kavelruil

De provincie Fryslân maakte in 2020 een filmpje over de kavelruil in de Grutte Polder en de betekenis van de inrichtingsmaatregelen voor het gebied.