Weidevogels in de knel

De laatste decennia is het aantal weidevogels schrikbarend afgenomen. Kijk bijvoorbeeld naar de grutto, hét symbool voor boerenlandvogels en verkozen tot onze Nationale Vogel. Het aantal broedparen grutto’s is met ruim 60% gekelderd. En ook van andere soorten hollen de aantallen achteruit.
grutto, Saxifraga

Een belangrijke oorzaak ligt in het intensieve gebruik van de weilanden waarop de vogels hun nesten maken en hun kuikens groot brengen. Lage waterstand, intensieve bemesting en eiwitrijk gras zijn goed voor de melkproductie, maar niet voor de vogels. Die vinden hier geen voedsel. De kuikens hebben moeite zich door het dichte gras heen te wringen. En er wordt zó frequent gemaaid dat ze geen kans krijgen om groot te worden. Voordat ze kunnen vliegen komt de maaimachine alweer langs. De paar kuikens die aan de rondwervelende messen ontsnappen, zijn een makkelijke prooi op de kaalgeschoren biljartlakens.

Tijd voor verandering

Veel boeren zien met pijn in het hart hoe de vogels van hun land verdwijnen en willen daar graag iets aan doen. Alleen: het moet financieel haalbaar zijn. ‘Weidevogelvriendelijk’ beheer kost geld. Een hogere waterstand, minder vaak maaien en gras vol bloemen, kruiden en insecten zijn goed voor de vogels. Die voelen zich thuis in deze ‘rijke weide’. Maar diezelfde rijke weide levert minder eiwit op voor de koeien, dus minder melk, dus minder inkomsten voor de boer.

Het Rijke Weide Vogelfonds

Dit is waar het Rijke Weide Vogelfonds kan helpen. Financiers die de vogels een warm hart toedragen, bundelen hun krachten in dit fonds. Het fonds koopt grond op plekken die belangrijk zijn voor weidevogels. De grond blijft in gebruik als landbouwgrond, maar er worden goede afspraken gemaakt over weidevogelvriendelijk beheer met de boeren die de grond beheren. Om te zorgen dat zij nog steeds een gezond bedrijf kunnen voeren, houdt het fonds de pachtprijs van de grond relatief laag.

Het financieel rendement voor de financiers is dus ook zeer beperkt; zij doen dit puur vanuit hun liefde voor de vogels en de gebieden waarin de vogels leven.