Onnerpolder

De allereerste aankoop deed het Rijke Weide Vogelfonds eind 2017 in de Onnerpolder, net ten zuiden van de stad Groningen. Samen met het Groninger Landschap creëerden de boeren die de polder beheren hier een schitterend weidevogelgebied. De laatste 20 hectaren waren nog in handen van de provincie, die de grond graag van de hand wilde doen. Het Rijke Weide Vogelfonds kocht de grond zodat de pachter zijn goede werk kon voortzetten. De hele Onnerpolder wordt nu vogelvriendelijk beheerd.

Om het de vogels nog beter naar de zin te maken, werden bomen en struiken verwijderd op en rond de percelen van het Rijke Weide Vogelfonds. Weidevogels houden van openheid, zo kunnen ze roofdieren van verre zien aankomen. Met milieuvriendelijke pompen op zonne-energie worden flinke delen van het land nat gehouden in het voorjaar. In de ‘plasdras-gebieden’ die zo ontstaan, voelen veel weidevogels zich thuis. Hun kuikens komen aan hun trekken in het omliggende gebied. Dankzij de talloze insecten in het kruidenrijke gras vinden ze daar volop voedsel.

Informatie over de broedresultaten vindt u in ons jaarverslag

Digitale rondleiding

Wilt u zien hoe het gaat met de natuur in de Onnerpolder? Natuurvlogger Youri Jongkoen neemt u mee op een digitale rondleiding. De beelden zijn gemaakt in het broedseizoen van 2023.

Hoe de Onnerpolder er in 2021 bij lag, ziet u hieronder. De verbetering van de inrichting was toen net afgerond.