Het Fonds

Het Rijke Weide Vogelfonds is opgericht in 2018, met als doel een gunstige leefgebieden voor weidevogels te creëren en in stand te houden. Het fonds doet dit door (landbouw)grond aan te kopen en de percelen te verpachten aan boeren, onder strikte voorwaarden voor vogelvriendelijk beheer. Het fonds investeert in land en alles wat nodig is om gunstige leefomstandigheden te realiseren voor weidevogels.

Weidevogelvriendelijk beheer

De grond van het fonds wordt in beheer of pacht gegeven aan derden, onder strikte voorwaarden voor ‘weidevogelvriendelijk’ beheer.

 

Advies

Het Rijke Weide Vogelfonds vraagt advies aan Vogelbescherming Nederland over geschikte locaties om grond te kopen en over het weidevogelvriendelijk beheer van de grond van het fonds.

Deelname

Deelname aan het fonds staat open voor derden. Belangstellenden kunnen de prospectus van het fonds opvragen bij Sandra Peters.

Structuur

Het beleid van het Rijke Weide Vogelfonds wordt op hoofdlijnen bepaald door een Stichting. Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

  • Kees de Pater (voorzitter);
  • Cok Volgering (secretaris en penningmeester);
  • Jaap Vink.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Een rentmeesterskantoor voert de belangrijkste beheertaken voor het fonds uit.

De stichting heeft geen ANBI-status maar de gronden worden als landgoed gerangschikt onder de Natuurschoonwet waardoor diverse fiscale voordelen zijn verbonden aan een deelname in het fonds.