Investeren in weidevogels

Een rijk boerenland waarin weidevogels volop de ruimte krijgen, dat is waar het Rijke Weide Vogelfonds zich voor inzet. Malse weilanden vol bloemen, kruiden en insecten. Plekken waar grutto's, kieviten, tureluurs en leeuweriken hun nesten kunnen maken, en waar hun kuikens veilig kunnen opgroeien. Het fonds koopt op strategische plekken grond. Die blijft gewoon beschikbaar als boerenland - maar dan wel onder strikte voorwaarden, met maximale aandacht voor vogels en natuur.

Dat wil ik ook!